Ectozoa
       
     
Bizzy Bizzy
       
     
Bahamamama
       
     
Get Ziggy
       
     
Zagazag
       
     
Trance Mountain
       
     
Nameless
       
     
Pinkrayze
       
     
Awkhawk
       
     
Malibu Mermaid
       
     
Ectozoa
       
     
Ectozoa

Marker + colored pencil on paper

Bizzy Bizzy
       
     
Bizzy Bizzy

Marker + colored pencil on paper

Bahamamama
       
     
Bahamamama

Acrylic on canvas

Get Ziggy
       
     
Get Ziggy

Gouache, pen, marker + colored pencil on paper

Zagazag
       
     
Zagazag

Marker + colored pencil on paper

Trance Mountain
       
     
Trance Mountain

Marker + colored pencil on paper

Nameless
       
     
Nameless

Acrylic on wood panel

Pinkrayze
       
     
Pinkrayze

Acrylic on wood panel

Awkhawk
       
     
Awkhawk

Marker, colored pencil, puff paint + glitter on paper

Malibu Mermaid
       
     
Malibu Mermaid

Pen, puff paint + paper collage